Laevaliiklusteenindus

Allikas: Mereviki

Laevaliiklusteenindus on vahendite kogum laevaliikluse jälgimiseks, korraldamiseks ja juhtimiseks keerulistes laevatamispiirkondades. Koosneb ühest või enamast radarist, mille teave koondatakse juhtimiskeskuse kuvaritele, sidevahendeist teabevahetuseks laevadega, keskarvutist radariteabe töötlemiseks ning pildi ja heli jäädvustamise vahendeist.

Laevaliiklusjuhid koguvad jooksvalt teavet laevade liikumisest, kõrvalekaldumisest ettenähtud liikumisalast, triivimisest, ankrusolekust, võimalikest ohtudest laevade möödumisel või kohtumisel. Samuti on info vajalik päästetöödel ja merereostuse tõrjel.

Radarid annavad teavet ka ujuvmeremärkide asukohast ja etteteatamata laevadest. 1976. aastal asutati Laevaliikluse Seireteenistus Tallinna lahel.