Laevameister

Allikas: Mereviki

Laevameister oli puitpurjelaevade ehitaja Eesti rannikul 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Laevameistri ülesanne oli anda laevale ilma ehitusjoonisteta kuju, mis tagaks ohutu meresõidu, määrata vastavalt laeva suurusele osade mõõtmed ja puidu kogused, juhtida ehitustööde ajal laevaosade paigaldamist kehtivate nõuete järgi, korraldada ja juhtida laeva vettelaskmist ja taageldamist ning korraldada katsesõit. Laevameistrid olid enamasti pärit Edela-Saaremaalt, kes omandasid oma oskused Läti rannikul töötades sakslastest laevaehitajatelt. Viimane Eesti laevameistri P. Sepa ehitatud laev lasti vette 1941. aastal, kuid pärast teise maailmasõja puhkemist see põletati. Tuntuim laevameister oli P. Pargo Hiiumaalt.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.