Laevatuled

Allikas: Mereviki

Laevatuled on tuled, mida laev kannab vastavalt Rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (LKVE) päikese loojangust päikese tõusuni, halva nähtavuse korral ka päeval.

Laevatuled näitavad laeva asukohta vaatleja suhtes, liikumissuunda, seisundit, otstarvet, tehtavate tööde laadi.

Peamised laevatuled on:

  • topi- ehk mastituli - valge tuli, mis on paigutatud laeva pikipüstteljele, valgustades vöörist 112,5° kummalegi poole
  • pardatuled - paremal roheline, vasakul punane, valgustades 112,5° vöörist vastavale pardale
  • ahtrituli - valge tuli, mis valgustab 67,5° ahtrist kummalegi poole. Puksiirtuli on sarnane ahtritulega, ent kollane.

Enam kui 50 m pikk laev kannab käigul kaht topituld, kusjuures tagumine paikneb eesmisest kõrgemal. Lisaks topituledele kannab enam kui 50 m pikk laev pardatulesid ja ahtrituld. Eriolukordades kasutatakse lisaks käigutuledele või nende asemel ülestikku asuvaid ringtulesid, näiteks kannab

  • kalalaev mittetraalpüügil punast ja valget
  • kalalaev traalpüügil rohelist ja valget
  • purjelaev punast ja rohelist
  • juhitavuse kaotanud või madalale sõitnud laev kaht punast
  • piiratud juhitavusega laev punast, valget ja punast tuld.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.