Lastimahutavus

Allikas: Mereviki

Lastimahutavus (inglise cargo capacity) on laeva lastiruumide kogumaht (harilikult kuupmeetrites, Inglise ja Ameerika laevades põhiliselt kuupjalgades).

Teoreetiline lastimahutavus leitakse laevakere kuju järgi teoreetiliselt jooniselt. Puistlastimahutavus (ka viljamahutavus) on eelmisest väiksem talastiku ja muude konstruktsioonide (torude, treppide, vooderduse) ruumala võrra. Tükk-kaubamahutavusse ei loeta ka voodriga katmata taladevahelist ruumi. Vedelikumahutavus on puistlastimahutavusest väiksem vedeliku soojuspaisumiseks vajaliku ruumi võrra.

Mõningate eriotstarbeliste laevade lastimahutavust väljendatakse kogu laevale (sealhulgas tekile) paigutatava lasti üksustes: konteinerite (harilikult 20-jalaste), lihtrite, treilerite, autode, vagunite ja muu sellise arvuga.

Laevakonstruktsiooni otstarbekust väljendab erimahutavus - laadruumide mahu ja puhta kandevõime suhe.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.