Logi

Allikas: Mereviki

Logi (inglise, hollandi log) on navigatsiooniseade laeva kiiruse või läbitud tee pikkuse mõõtmiseks. Eristatakse suhtelist ja absoluutset logi.

Suhtelised logid mõõdavad laeva kiirust või läbitud tee pikkust veepinna suhtes, nende hulka kuuluvad parda-, käsi-, mehaaniline-, optiline-, hüdrodünaamiline ja induktsioonlogi.

Absoluutsed logid mõõdavad laeva kiirust merepõhja suhtes.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.