Lootsiraamat

Allikas: Mereviki

Lootsiraamat on mingi merepiirkonna või sisevete navigeerimisolusid tutvustav teatmik, kus on vajalikud joonised, skeemid ja fotod.

Lootsiraamat aitab merel ära tunda geograafilisi punkte, orienteeruda rannavetes, tutvuda sadamais kehtivate määrustega ja annab nõu kursi valikul. Ohutu meresõidu tagamiseks tuleb lootsiraamatut pidevalt täpsustada ja sinna tuleb kanda uusi andmeid. Vanimaks tänini säilinud lootsiraamatuks võib pidada antiikaja Skylaxi periplus’t.

Esimene Eesti veealasid hõlmav lootsiraamat ilmus 1789. aastal Venemaal. Eestis ilmunud ning Eesti rannikut ja veeala kirjeldav lootsiraamat on Johann Mey koostatud „Eesti Loots“ (väljaandja Eesti Vabariigi Kindralstaap, 1927).

Veeteede Ameti väljaandena ilmus "Eesti lootsiraamat (Tallinna ja Muuga laht)" 1997. aastal. Kogu rannikut hõlmav „Eesti lootsiraamat“ ilmus 2003. aastal, korrigeeritud II trükk 2007. aastal. Ingliskeelne „Sailing Directions for Estonian Waters“ Eesti ala kohta ilmus 2004. aastal.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.