Lossimine

Allikas: Mereviki

Lossimine (hollandi lossen) on lasti mahalaadimine laevast. Lossitakse harilikult sadamas või reidil, kala teisele laevale ka merel. Olenevalt laeva tüübist võidakse lossida rõht- või püstviisil, vilja võib lossida torus või lehtris õhusurvega, vedellastilaevad lossitakse pumpadega. Lossimise kiirusest olenevad laeva seisuaeg ja laeva olulised majandusnäitajad. Mereveolepingu järgi kannab lossimiskulud lastisaatja, -saaja või -vedaja.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.