MARPOL

Allikas: Mereviki

MARPOL (inglise The International Convention for the Prevention of Marine Pollutiotion from Ships) on IMO algatusel 2. novembril 1973. aastal Londonis koostatud ja 1978. aasta protokolliga täiendatud ja parandatud rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon. Konventsioon on põhiline normdokument mereveostest põhjustatud looduskeskkonna reostuse vältimiseks, mille lisades I–VI on üksikasjalikult toodud mereveostega seonduvalt kahjulike ainetega (naftasaadused, kemikaalid, reovesi, prügi, pakendatud kahjulikud ained, heitgaasid jm) mere- ja õhusaaste vältimise nõuded ja reeglid.

Tulenevalt vajadusest on peaaegu igal aastal tehtud konventsiooni ja selle lisadesse muudatusi.

MARPOL jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

Allikad