Mall:AÕ-avalik omand

Allikas: Mereviki
PD-icon.png Selle teose autoriõiguste valdajana annan käesolevaga teose avalikku omandisse.

Kui pildi üleslaadija ei ole pildi autor, aga omab pildi autori nõusolekut:
Mina selle pildi üleslaadijana tõendan, et oman pildi autori nõusolekut antud pildi kasutamiseks Merevikis ja pildi avalikku omandisse andmiseks.


Malli lisamiseks pildi juurde tuleb faili infosse kirjutada {{AÕ-avalik omand}}.