Mall:AÕ-lõppenud

Allikas: Mereviki
PD-icon.png Vastavalt Eesti Autoriõiguse seaduse (redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2015.) 6. peatükile "AUTORIÕIGUSE AJALINE KEHTIVUS" on selle pildi autoriõiguse kehtivuse tähtaeg lõppenud. Seega ei ole selle pildi kasutamiseks autoriõigusest tulenevaid piiranguid.

Malli lisamiseks pildi juurde tuleb faili infosse kirjutada {{AÕ-lõppenud}}.