Mall:Cc-by-3.0

Allikas: Mereviki
See fail kuulub jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine 3.0" alla.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License.
CC some rights reserved.svg
Creative Commons Attribution

Teil on järgmised õigused:
  • Õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata
  • Õigus teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid
  • Õigus teost ärilistel eesmärkidel kasutada
Järgnevatel tingimustel:
  • Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.


Malli lisamiseks pildi juurde tuleb faili infosse kirjutada {{Cc-by-3.0}}.