Päästeleping

Allikas: Mereviki

Päästeleping on ohusoleva ja abistava laeva kaptenite vaheline leping. Päästeleping kohustab päästjat rakendama kogu jõud ja vahendid päästetava laeva ja/või lasti päästmiseks ning toimetama see päästetasu eest kokkulepitud kohta. Tavalisim on tüüppäästeleping, näiteks Lloyd'si ja Merearbitraaži lepinguvormid. Tekkinud vaidlused lahendatakse arbitraažis. Kui näiteks tormi ajal pole võimalik päästelepingut alla kirjutada enne päästetööde algust, võib selle tingimuste suhtes kokku leppida raadio teel või päästelepingu vormistada hiljem. Johtuvalt nõudest kaitsta merd reostuse vastu on Lloyd'si 1990. aasta päästelepingus uuendusena ette nähtud päästja kohustus võtta kõik võimalikud meetmed merereostuse vältimiseks. Samal eesmärgil makstakse keskkonda saastavate ainetega lastitud laeva puhul ka edutu päästmiskatse eest päästjale hüvitist.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.