Põhipurjed

Allikas: Mereviki

Põhipurjed on loovimisel tavakiirustel kasutatavad purjed. Põhipurjed jagunevad ees- ja suurpurjedeks. Lubatud põhipurjede arv ja suurus on tüüpjahtidel kehtestatud klassimäärustega, valemiklassi jahtidel erieeskirjadega. Eespurjed paiknevad eespool masti, nende arv oleneb jahi klassist ja suurusest, jagunevad genuateks ja fokadeks. Genua on eespuri, mille eesliigilt soodinurka tõmmatud ristsirge ületab pikkuselt vähemalt 1,1 korda jahi eeskolmnurga aluse pikkuse. Ülejäänud eespõhipurjed on fokad. Mõnel jahitüübil eespurjed puuduvad (näiteks Optimist, Finn). Suurpuri (ka groot) on kaasaja jahtidel kinnitatud esiservaga masti, alaservaga enamasti poomi külge.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.