Paaristraalimine

Allikas: Mereviki

Paaristraalimine on traalpüügiviis, kus traali veetakse kahe laevaga.

Paaristraalimine tagab traalnooda rõhtavatuse traallaudu kasutamata, sellega väheneb traalimisel veetakistus ja võrdse traalimiskiiruse juures on paaristraalimisel võimalik kasutada suuremaid traalnootasid kui samade laevadega üksikpüügil. Paaristraalimisel on võimalik püüda kala pindmistes veekihtides, sest väheneb laevamüra hirmutav mõju kaladele traalnooda sees. Samuti saab kergemini muuta traalnooda ava ja traalimissügavust.

Paarimistraalimise puuduseks on suurem ajakulu traalnooda sisselaskmisel ja väljavõtmisel ning keerukus laevade kursimuutmisel.

Kahe vaieriga paaristraalimine juurutati Ameerika Ühendriikudes 1877. aastal. Nüüdisajal on kasutatavaim (Larseni) nelja vaieriga paaristraalimine, mis pärineb aastast 1948. Seda kasutavad ka Eesti kalurid räime- ja kilupüügil Läänemerel.

Traalnoot lastakse vette põhilaevalt kuni kaablite ja vaierite ühenduskohani, abilaev annab viskeliini abil oma ülemise vaieri põhilaevale, kus see ühendatakse traalnooda ühe külje kaablitega ning heidetakse merre. Abilaev võtab oma ülemise vaieri kuni kaabliteni uuesti pardale ja võtab alumise kaabli lahti. Mõlemad laevad ühendavad oma alumised kaablid ja vaierid, kinnitavad ühenduskohta pearaskuse ning alustavad vaierite sisselaskmist. Traalnoota välja võttes tehakse kõike vastupidises järjekorras.

Autor: Enn Oja

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.