Peeter Väling

Allikas: Mereviki
Peeter Väling

Peeter Väling (22. september 1967, Tallinn) on meregeoloog ja hüdrograaf.

Haridus

 • 1985. aastal lõpetas Tallinna 16. Keskkooli (nüüd Sikupilli Gümnaasium).
 • 1992. aastal lõpetas Tartu Ülikooli geoloogia erialal

Töö

 • 1992-1994 töötas Eesti Geoloogiakeskuses Meregeoloogia osakonnas.
 • 1994-2001 Veeteede Ameti hüdrograafiaoskonna mereuuringute talituse hüdrograaf
 • 2001-2003 Veeteede Ameti hüdrograafiaoskonna mereuuringute talituse peahüdrograaf
 • 2003-2005 Veeteede Ameti hüdrograafiaoskonna peahüdrograaf
 • 2005-2013 Veeteede Ameti hüdrograafiaoskonna juhataja asetäitja – peahüdrograaf
 • alates 2013. aastast Veeteede Ameti hüdrograafiaoskonna juhataja

Uurimisala

 • Geoloogina Läänemere põhjasetete kaartide koostamine, geokeemia ja meregeoloogilise andmebaasi rajamine.
 • Hüdrograafina on kandnud ja kannab siiani põhirolli Eesti nüüdisaegse hüdrograafilise mõõdistussüsteemi väljatöötamisel ja arendamisel nii laevade (JAKOB PREI ja KAJA) kui ka riistvara, tarkvara (RAN, AEGIR, HIS) ja mõõdistusmetoodika valdkondades.
 • Eesti merealade ja laevatatavate sisevete hüdrograafilise mõõdistamise organiseerija ja korraldaja alates 2013 aastast.
 • Hüdrograafiaga seotud europrojekti FAMOS eestvedaja Veeteede Ametis.
 • Osaleb mitme IHO ja BSHC töörühma töös.

Teoseid