IALA

Allikas: Mereviki

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) on 1957. aastal asutatud rahvusvaheline tehniline mittetulunduslik ühendus, mille eesmärk on navigatsioonimärgistuse ühtlustamine üle maailma, et tagada laevaliikluse ohutus, kiirus ja tõhusus, kaitstes sealjuures ka keskkonda. IALA on tuntud rohkem lühendi kui täisnime järgi. Lühend tuleb algsest nimest, kus Marine Aids to Navigation puudus. Hiljem lisati täpsustus näitamaks, et organisatsioon tegeleb siiski ainult mere, st mitte sisevete teemadega.

IALA tegevusvaldkonna puhul tuleb silmas pidada, et kuigi sageli mõeldakse ka inglise keeles Aid to Navigation'i all peamiselt navigatsioonimärke, nagu poid, tuletornid jt, on ingliskeelse mõiste Aid to Navigation tähendus tegelikult laiem, hõlmates ka selliseid laevast väljaspool asuvaid navigatsioonil abistavaid süsteeme või teenuseid, nagu automaatse identifitseerimise süsteem (AIS), ülemaailmsed asukohamääramise süsteemid (GNSS, mille tuntuim variant on GPS), laevaliikluse juhtimise teenistused (VTS) jt [1].

Organisatsiooni nimest

Eesti keeles on, tõenäoliselt püüdes täpselt tõlkida, aga vähendada nime pikkust ja kohmakust, organisatsiooni nimena kasutusel erinevaid variante:

 • Rahvusvaheline Meremärgistuse ja Tuletornide Administratsioonide Liit [2]
 • Rahvusvaheline Meremärgistuse ja Tuletornide Administratsioonide Assotsiatsioon[3] (Veeteede Amet)
 • Rahvusvaheline Tuletorniadministratsioonide Liit (Mereviki)
 • Rahvusvaheline Navigatsioonimärgistuse Ametkondade Liit [4] (IATE)

Võimalik, et ühtse eestikeelse nime leidmine läheb lihtsamaks, kui IALA saab uue ingliskeelse nime (vt IALA staatus). Näiteid IALA nime tõlgetest teistesse keeltesse:

 • soome keeles – Kansainvälinen majakkaliitto
 • prantsuse keeles – L’Association internationale de signalisation maritime
 • hispaania keeles – Asociación Internacional de Señalización Marítima
 • vene keeles – Международная Ассоциация маячных служб

Organisatsiooni struktuurist

IALA koondab mere navigatsioonimärgistuse valdkonna pädevaid asutusi, tootjaid, konsultante, teadlasi ja koolitusasutusi kogu maailmas[5], pakkudes võimalust vahetada ja võrrelda kogemusi ja saavutusi. IALA-l on kolme liiki liikmeid:

 • riiklikud liikmed (riigid);
 • assotsieerunud liikmed (valdkonnaga seotud organisatsioonid, teadusasutused jms);
 • tööstusliikmed (tootjad, edasimüüjad ja teenusepakkujad).

IALA peakorter asub Prantsusmaal Pariisi äärelinnas St Germain en Laye’s[6].

IALA sisuline töö toimub IALA peakorteris koos käivates tehnilistes komiteedes, kus kohtuvad kogu maailma eksperdid, kes töötavad välja parimal praktikal põhinevaid erineva tasemega juhenddokumente[7]. Komiteed on

 • ARM (Aids to Navigation Requirements and Management)
 • E-NAV (E-Navigation Information Services and Communications)
 • ENG (Aids to Navigation Engineering and Sustainability)
 • VTS (Vessel Traffic Services)[8]

Komiteede töö tulemused avaldatakse üldisemate soovitustena (Recommendation), mis „ütlevad, mida teha“, ning soovitusi lahti seletavate ja näidetega illustreeritud juhenditena (Guideline), mis "ütlevad, kuidas teha". Mõne laiema teema kohta tervikpildi andmiseks on koostatud käsiraamatud (Manual), nt VTS Manual ja NAVGUIDE. Soovitused on koondatud suuremate põhiteemade kaupa seitsmeks standardiks (Standard)[9].

IALA World Wide Academy

IALA raames tegutseb ka sõltumatult rahastatav IALA World Wide Academy (WWA), mille ülesanne on IALA komiteede töö tulemusena kogutud navigatsioonimärgistuse alaste teadmiste ja parima praktika levitamine ning suutlikkuse kasvatamine maailmas[10]. Akadeemia töö praegune põhifookus on riikidel, kus selle järele on suurim vajadus, st arengumaadel[11].

IALA staatus

IALA on Prantsusmaa seaduste alusel loodud valitsusväline organisatsioon. Selline staatus tekitab mõnede ainult rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd teha saavate valitsuste ja heategevusfondide jaoks probleeme, piirates võimalikku liikmeskonda ja võimalust kasutada annetusi IALA World Wide Academy tegevuse rahastamiseks. Olukorra lihtsustamiseks on käimas protsess IALA muutmiseks valitsusvälisest organisatsioonist valitsustevaheliseks organisatsiooniks[12], mis peaks lõppema uue konventsiooni kinnitamisega liikmesriikide esindajate diplomaatilisel konverentsil veebruaris 2020 Kuala Lumpuris. Muuhulgas muutub organisatsiooni nimi – uueks nimeks saab International Organisation for Marine Aids to Navigation. Selgub ka, kas lühend IALA, maailmas laialdaselt tuntud ja kinnistunud „kaubamärk“, jääb kasutusse.

Ülemaailmne navigatsioonimärkide päev

IALA üldkogul (General Assembly) 29. mail 2018 kehtestati navigatsioonimärgistuse rolli laiema avalikkuse teadvusse toomisega IALA ja selle töö alase teadlikkuse suurendamiseks iga aasta 1. juulil ülemaailmne navigatsioonimärkide päev (World Marine Aids to Navigation Day)[13].

Viited

Välislingid