Rakk

Allikas: Mereviki

Rakk (hollandi rak) on seadis raa kinnitamiseks masti külge. Rakk hoiab raad mastist vajalikul kaugusel ja võimaldab teda pöörata rõht- ning püsttasandis.

Kinnisrakiga kinnitatakse kohtkindlad raad masti või tengi külge. Alumise raa (fokkraa, grootraa) rakk koosneb raa külge kinnitatud kahest rakivõrust, neile polditud loogast ja masti pütingvõrule kinnitatud aaspeapoldist.

Alamarss- ja alapraamraa rakk koosneb eeselkopile kinnitatud kandeliigendist, loogast ja raa rakivõrudest.

Tõstetava raa korral kasutatakse tünnrakki. See koosneb tengi lõdvalt ümbritsevast kahe metallist poolsilindriga varustatud lahtivõetavast võrust ja sellele kinnitatud pöörelloogast, mis on poltidega kinnitatud raa rakivõrude külge. Puitkerega purjelaeva ülemiste raade (praamraa, roilraa) kinnitamiseks kasutatud lookrakk koosneb raa tagaküljele polditud, poolringilise väljalõikega puitklotsist ja sellele šarniirselt kinnitatud, nahaga kaetud metall-loogast.

Varasemal ajal kasutatud jalasrakk koosnes 2—3 reast peenemale trossile aetud kloodingutest ja nende vahel paiknevatest püstjalastest.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.