Rumb

Allikas: Mereviki

Rumb (inglise keeles rhumb) on:

  1. navigatsioonis tarvitatav suuna või nurga määramise ühik – 1/32 nähtava horisondi ringist ehk 11,25º või 11º15'.
  2. suund mingile objektile, mis määratakse nurgaga tõelise meridiaani põhjasuunast. Suundi nord N (põhi), süüd S (lõuna), ost E (ida) ja vest W (lääs) nimetatakse pearumbideks, nendevahelisi suundi nordost NE (kirre), süüdost SE (kagu), süüdvest SW (edel) ja nordvest NV (loe) neljandikrumbideks. Keskmisi suundi pea- ja neljandikrumbide vahel märgitakse kolme tähega ja nimetatakse kolmetäherumbideks: ostnordost ENE, nordnordost NNE jne. Keskmistele suundadele pea-, neljandik- ja kolmetäherumbide vahele pannakse indeks t (hollandi keeles ten ’kõrval’). Näiteks NtE – üks rumb põhja suunast ida poole. Lubatud on kasutada rumbi veerandosi, näiteks SW 3/4W – ¾ rumbi edelast lääne suunas. Horisondi jagamine rumbideks on nüüdisajal kaotanud oma tähenduse ja praktilises navigatsioonis kasutatakse vaid pea- ja neljandikrumbe (tuulte ja hoovuste suuna tähistamisel).
MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.