Seinnoot

Allikas: Mereviki

Seinnoot (inglise seine, prantsuse senne) on kurnpüüniste hulka kuuluv kalapüünis, mis kujutab endast köitele (selistele) rakendatud tasapinnalist võrkseina. Seinnoot on suurim võrkpüünis, mis võib olla 2-3 km pikk, 500-700 m kõrge (tavaliselt 500-800 × 100-250 m). Liitsõnaosisel sein- ei ole seost eesti sõnaga sein.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.