Tali

Allikas: Mereviki

Tali (hollandi keeles talie) on vähemalt kahest plokist ja trossist või ketist koosnev seadis. Tali kasutatakse rohkesti purjelaeva taglases koormiste tõstmisel või nihutamisel, et saada jõuvõitu. Talil on harilikult üks kinnis- ja üks liikuvplokk. Plokke läbivat trossi nimetatakse lööpriks ja selle osi paartideks. Ühe ploki külge kinnitatud lööpriots on seisevpaart, plokkides liikuvad osad jooksevpaardid ja välisots, mida tõmmatakse, haalimispaart. Siivide (trossirataste) arvu järgi nimetatakse tali kahe-, kolme-, nelja-, jne. -siiviliseks. Kahesiiviline tali koosneb kahest ühesiivilistest plokist, kolmesiiviline tali koosneb ühesiivilisest ja kahesiivilisest plokist jne. Tali liikuvplokk annab võitu jõus. Liikuvplokist tulevate paartide arv näitab, kui mitukordne on teoreetiline jõuvõit, kuid plokkide hõõrdetakistuse ja lööpri jäikuse tõttu tuleb sellest lahutada kuni 10% iga talis kasutatava siivi kohta.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.