Tank

Allikas: Mereviki

Tank (inglise tank) on mahuti magevee, vedelkütuse, õlivaru, ballastvee või muu vedellasti hoidmiseks. Torustike ja seadmetega tanke täidetakse, tühjendatakse, soojendatakse (õli-, kütuse-, lastitankid) ja pestakse (lastitankid), peiltorudega mõõdetakse ja õhutorudega õhutatakse. Eristatakse sukel-, põhja-, parda-, sandeki-, kimmi- ja süvatanke.

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.