Valvepaat

Allikas: Mereviki

Valvepaat (inglise keeles rescue boat) on laeval olev päästepaat, mis on ette nähtud üle parda kukkunud inimes(t)e kiireks päästmiseks või laeva mahajätmise korral vees olevate inimeste päästmiseks ja teiste päästepaatide ning päästeparvede kokku kogumiseks. Valvepaat peab vastama kindlatele nõuetele, mis tulenevad SOLAS konventsioonist ja LSA koodeksist. Seega võib valvepaadiks olla ka tavaline päästepaat, kui see vastab valvepaadile esitatavatele nõuetele (ka hoiustamise, veeskamise ja hiivamise osas) ja läbib nõutud katsetamise.

Nõuded valvepaatidele

  • Valvepaat peab vastama päästepaadile esitatud nõuetele, kui ei ole sätestatud teisiti.
  • Valvepaadid võivad olla jäiga, täispuhutava või mõlemast eelnevast kombineeritud kerega.
  • Valvepaadi pikkus peab jääma vahemikku 3,8-8,5 meetrit.
  • Valvepaadis peab olema vähemalt viis istekohta ja valvepaadi põhja peab mahtuma ka üks kanderaamil lamav inimene (erinevalt tavalisest päästepaadist võivad valvepaadi istekohad olla märgitud paadi põhja (välja arvatud roolimehe istekoht), kuid mitte pardalatile, ahtripeeglile ja jäigapõhjalise kummipaadi parrastel olevatele ujukitele).
  • Valvepaadil peab olema vähemalt 15% paadi pikkuse ulatuses vöörikate juhul, kui valvepaadil puudub piisav tekitõus.
  • Valvepaat peab olema võimeline sõitma vähemalt kuuesõlmelise kiirusega minimaalselt nelja tunni pikkuse ajavahemiku jooksul.
  • Valvepaat peab olema sobiv inimeste veest päästmiseks, päästeparvede kokku kogumiseks ja võimeline pukseerima laeva kõige suuremat täislastis ja -varustuses päästeparve vähemalt kahesõlmelise kiirusega. Pukseerimisvarustus peab olema pidevalt valvepaadis ja piisavalt tugev eespool nimetatud ülesannete täitmiseks.
  • Valvepaat peab olema varustatud sise- või välispäramootoriga. Välispäramootori puhul võivad rool ja roolipinn olla mootori osad. Erinevalt tavalisest päästepaadist võib valvepaadil olla väline bensiinimootor, kui bensiinipaak on tule ja plahvatuste eest hästi kaitstud.
  • Valvepaat peab olema varustatud seadmetega paadist vee eemaldamiseks või olema isetühjenev.
  • Valvepaadis peavad olema ilmastikukindlad panipaigad varustuse jaoks.

Kiirvalvepaat

Kiirvalvepaat (inglise keeles fast rescue boat) on valvepaat, mis on võimeline liikuma rahulikus vees kiirusega vähemalt 20 sõlme ja seda vähemalt nelja tunni jooksul, kui paadi pardal on vähemalt kolmeliikmeline meeskond, ning liikuma kiirusega vähemalt kaheksa sõlme, kui paadis on maksimaalne lubatud arv inimesi ja varustust. Reisilaevade kiirvalvepaate on tavaliselt võimalik veesata ja pardale võtta sõidu ajal.

Galerii