Veeärastussüsteem

Allikas: Mereviki

Veeärastussüsteem on laeva üldsüsteem, mis võimaldab tugeva lekke korral kuivendada avariilisi laevaruume.

Reisilaevadel peab olema kuivendussüsteemist sõltumatu veeärastussüsteem (pumbad, torustik, klapid, juhtimine). Pumpadena kasutakse suure tootlikkusega statsionaarseid või teisaldatavaid tsentrifugaalsukelpumpi või ejektoreid, mille töövesi saadakse vesikustutussüsteemist.

Kaubalaevadel kasutatakse ka moodust lülitada veeärastussüsteemi ballastipump, kuivenduspump, tuletõrjepump või peamasina jahutus(mere)veepump.

Autor:Jüri Kask