Veeteede Ameti Teataja

Allikas: Mereviki

Veeteede Ameti Teataja on Veeteede Ameti ametkondlik ajakiri, mis ilmub alates 1993. aastast sagedusega 4 numbrit aastas.

Ajakirjas avaldati varasemail aastail vaid õigusakte: IMO, Transpordiministeeriumi (hiljem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi) ning Veeteede Ameti enda dokumente ja juhendeid. Viimasel ajal on lisatud aga ka jooksvate sündmuste kroonikat ajakirjanduslikus vormis.

Aastail 2009-2016 ilmus ajakiri veebiversioonina. Alates 2017. aastast ilmub Veeteede Ameti Teataja nii paberil kui ka veebis koos ajakirjaga Meremees

Välislingid