Veeteede Teataja

Allikas: Mereviki

Veeteede Teataja, kuni 2020. aastani Veeteede Ameti Teataja on Veeteede Ameti ametkondlik ajakiri, mis ilmus aastail 1993-2021 sagedusega 4 numbrit aastas.

Ajakirjas avaldati varasemail aastail vaid õigusakte: IMO, Transpordiministeeriumi (hiljem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi) ning Veeteede Ameti enda dokumente ja juhendeid. Viimasel ajal on lisatud aga ka jooksvate sündmuste kroonikat ajakirjanduslikus vormis.

Aastail 2009-2016 ilmus ajakiri veebiversioonina. Aastail 2017-2020 ilmus Veeteede Ameti Teataja nii paberil kui ka veebis koos ajakirjaga Meremees.

Alates 2021. aastast on ajakirja nimi Veeteede Teataja ja see ilmus sama aasta lõpuni koos Meremehega.

Välislingid