Veeteede Ameti Teataja

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt Veeteede Teataja)

Veeteede Ameti Teataja, 2021. aastal Veeteede Teataja oli Veeteede Ameti ametkondlik ajakiri, mis ilmus aastail 1993-2021 sagedusega 4 numbrit aastas.

Ajakirjas avaldati varasemail aastail vaid õigusakte: IMO, Transpordiministeeriumi (hiljem Teede- ja Sideministeeriumi ja veel hiljem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi) ning Veeteede Ameti enda dokumente ja juhendeid. Viimastel aastatel lisati ka jooksvate sündmuste kroonikat ajakirjanduslikus vormis.

Ajalugu

Veeteede Ameti Teataja on ilmunud kolmel eri viisil:

  • aastail 1993-2008 Veeteede Ameti kvartaliajakirjana
  • aastail 2009-2016 veebiversioonis
  • aastail 2017-2020 eraldi rahastuse, toimetuse ja kujundusega kvartaliajakirjana koos Meremehega

Aastail 2009-2016 ilmus ajakiri veebiversioonina. Aastail 2017-2020 ilmus Veeteede Ameti Teataja nii paberil kui ka veebis koos ajakirjaga Meremees, s.t Meremehe kaante vahel.

2021. aastal oli ajakirja nimi Veeteede Teataja ja see ilmus sama aasta lõpuni koos Meremehega. Aastail 1993-2021 ilmus kokku 125 ajakirjanumbrit.

Välislingid

Galerii