Vurrkompass

Allikas: Mereviki

Vurrkompass on kiiresti keerleva 3 vabadusastmega ketta ja Maa pöörlemise vastasmõjul püsivalt meridiaani ehk põhja-lõunasuunda näitav vahend. Vurrkompassi näidu täpsus väheneb poolustele lähenemisel.