FSS koodeks

Allikas: Mereviki

FSS koodeks ehk Rahvusvaheline tuleohutussüsteemi koodeks (The international Code for Fire Safety System - FSS) on IMO Meresõiduohutuse komitee (MSC) seitsmekümne kolmandal istungjärgul detsembris 2000 resolutsiooniga MSC.98(73) vastu võetud koodeks, mille eesmärk on SOLASe konventsiooni peatükis II-2 nõutavate tulekustutussüsteemide ja -seadmete rahvusvaheliste standardite kehtestamine rahvusvahelisi meresõite tegevatele laevadele.

Koodeksi muudavad kohustuslikuks SOLASe konventsiooni lisad, mille MSC võttis vastu samal istungjärgul resolutsiooniga MSC.99(73) ja mis jõustusid 1. juulil 2002.

Koodeksi teksti on muudetud IMO MSC järgmiste resolutsioonidega:

  • MSC.206(81) 18. mai 2006;
  • MSC.217(82) 8. detsember 2006.

Autor: Jüri Kask