INTERTANKO

Allikas: Mereviki

INTERTANKO (The International Association of Independent Tanker Owners) on Rahvusvaheline Sõltumatute Tankerite Omanike Assotsiatsioon, mis on sõltumatute, st mitte naftaettevõtete ja riigi kontrolli all olevate tankerite omanike ühendus.
Assotsiatsioon loodi 1970. aastal Oslos sihitusega tegeleda operatiivsete, tehniliste, juriidiliste ja kaubanduslike küsimustega, mis tagavad nafta ja kemikaalide ohutu transpordi üle kogu maailma ning esindada oma liikmete huve riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil.
Organisatsioonil on 190 täisliiget, mille laevastik hõlmab 4162 tankerit kogumahutavusega 371 miljonit ja 240 assotsieerunud liiget, kes on huvitatud nafta ja kemikaalide transpordist, kuid ei oma ega opereeri tankereid.

Autor: Jüri Kask

Välislink