Lausmõõdistus

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 30. november 2015, kell 00:59 kasutajalt Madli (arutelu | kaastöö) (kategooria)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Kivi Dirhami sadamakai tulepaagist 480 meetrit NW suunas, vähim veesügavus kivi kohal 3,4 m, kõrgus 1 m, pikkus ja laius 1,4 m × 1,4 m, sügavuspunktide tihedus 0,03 – 0,7 m, ümbritseva veeala sügavus 4,4 – 4,7 m

Lausmõõdistus (full sea floor search) on merepõhja süstemaatilise hüdrograafilise mõõdistamise meetod avastamaks vähemalt 95% tõenäosusega Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni standardiga S-44 määratletud laevaliiklust ohustavad objektid, kasutades sobivaid mõõdistussüsteeme ja andmetöötlusprotseduure.

Mõõdistusseadmete lahutusvõimest tulenevalt ei õnnestu mõõdistada kõiki merepõhjapunkte. Seetõttu on sõltuvalt piirkonna ohtlikkusest kehtestatud erinevad mõõdistustööde kvaliteedinõuded. Lausmõõdistuse nõue on rakendatav vaid eri (special order) ja 1a klassi tööde puhul. Eri klassi töid kavandatakse kriitilise kiilualuse veesügavusega piirkondades, sadamais, süvendatud kanaleis, ankrupaikades, kuid mitte üle 40 meetriste veesügavuste puhul.

Mõõdistusandme tihedus peab võimaldama neis piirkondades avastada veealuseid objekte, mille mõõtmed on suuremaid kui 1 m × 1 m × 1 m. 1a klassi tööd kavandatakse 40 meetrist sügavamal, kuid mitte üle 100 meetrise sügavusega veealadel eeldusega, et kuni 40 meetrise veesügavuseni on võimalik avastada vähemalt 95% objektidest, mille mõõtmed on suuremad kui 2 m × 2 m × 2 m. Lausmõõdistuse otstarbekus määratakse mõõdistustööde kavandamisel lähtudes kasutatavate laevade mõõtmeist, hüdroloogilistest tingimustest ja ala geoloogilisest ehitusest.

Kirjandus

  1. IHO Standards for Hydrographic Surveys. 5th Edition, February 2008. Special Publication No 44.
  2. IHO normdokument S-44. 5. väljaanne, 2008. Veeteede Ameti Teataja. Nr. ¾, 2008.
  3. http://www.iho-ohi.net/iho_pubs/IHO_Download.htm