Ankrupaik

Allikas: Mereviki

Ankrupaik on koht, kus laev seisab ankrus. Ankrupaik võib asuda ankrualal või ankrukohas. Ankrupaiga suuruseks on ringala väljaviiratud ankruketi ja laeva pikkusest olenevalt, keskmeks on ankru asukoht merepõhjas, mille ümber laev võib olenevalt tuule ja hoovuse suunast ringelda. Ringalas ei tohi olla ohtlikke sügavusi, meremärke ega teisi ankrusseisvaid laevu.

Ankrupaiga suurust võib vähendada, viies ahtrist välja varpankur või andes kinnitusotsad haalpoile. Ankrus seistakse, olenevalt ilmastikuoludest, kas ühel või kahel ankrul. Väljaviiratud ankruketi pikkus oleneb mere sügavusest, merepõhja iseloomust, laeva suurusest ja lastimisest ning samuti ilmast. Kui sügavus on suurem kui 40 m, tuleb ankur mitte ära anda, vaid viirata peliga. Sügavustel enam kui 120 m on vajalik eriline süvamereankruseade.

Autor: Enn Oja