Lootsiraamat

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 29. september 2011, kell 16:39 kasutajalt Malle (arutelu)

Lootsiraamat on mingi merepiirkonna või sisevete navigeerimisolusid tutvustav teatmik, kus on vajalikud joonised, skeemid ja fotod. Lootsiraamat aitab merel ära tunda geograafilisi punkte, orienteeruda rannavetes, tutvuda sadamais kehtivate määrustega ja annab nõu kursi valikul. Ohutu meresõidu tagamiseks tuleb lootsiraamatut pidevalt täpsustada ja sinna tuleb kanda uusi andmeid. Vanimaks tänini säilinud lootsiraamatuks võib pidada antiikaja Skylaxi periplus’t. Esimene Eesti veealasid hõlmav lootsiraamat ilmus 1789 Venemaal. Eestis ilmunud ning Eesti rannikut ja veeala kirjeldav lootsiraamat on J. Mey koostatud „Eesti Loots“ (väljaandja Eesti Vabariigi Kindralstaap, 1927). Veeteede Ameti väljaandena ilmus „Eesti lootsiraamat“ 2003. a, korrigeeritud II trükk 2007. a. Eesti ala kohta ingliskeelne „Sailing Directions for Estonian Waters“ ilmus 2004. a.

Lootsiraamat.jpg
Sailing Directions.jpg


MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.