Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Allikas: Mereviki
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Lühendnimi: MKM
Tüüp: ministeerium
Nimi teistes keeltes: Ministry of Economic Affairs and Communikations
Asutatud: 2002
Asutajad: Eesti Vabariigi Valitsus
Juht: Kadri Simson
Peakorter: Tallinn
Valdkonnad: majandus, transport ja side
Tegutsemispiirkonnad: Eesti
Töötajaid: ca 250
Töökeel(ed): eesti
Koduleht: www.mkm.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on mitme valitsusasutuse liitmisel tekkinud valitsusasutus, mille haldusalasse kuulub merendus.

Eesti iseseisvuse taastamise ajal juhtis transpordivaldkonda 6. detsembril 1989 loodud Eesti Transpordiministeerium, mida juhtis transpordiminister.

Sideministeeriumi valitsemisala vähenemise tõttu liideti see Transpordiministeeriumiga ja uueks nimeks sai Teede- ja Sideministeerium, mida juhtis teede- ja sideminister. Merendusega tegeles tol ajal asekantsler ja merendusosakond.

1993. aastal loodi Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi, Ehitusministeeriumi ja Kaubandusministeeriumi liitmise teel Majandusministeerium. 2002. aastal liideti tolleks ajaks vähenenud valitsemisalaga majandusministeerium Teede- ja Sideministeeriumiga, uueks nimeks sai Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Seda juhib majandus- ja taristuminister, merendusega tegeleb lennundus- ja merendusosakonna merendustalitus.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluvad Veeteede Amet ja järgmised merenduses tegevad riigi äriühingud: