Tallinna Sadam

Allikas: Mereviki
AS Tallinna Sadam
Lühendnimi: Tallinna Sadam
Tüüp: landlord
Nimi teistes keeltes: Port of Tallinn
Asutatud: 1992
Juht: Valdo Kalm
Peakorter: Tallinn
Valdkonnad: reisi- ja kaubalaevandus
Tegutsemispiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Saaremaa
Käive: 30-40 miljonit tonni
Töökeel(ed): eesti
Tütarettevõtted: TS Shipping
TS Laevad
Tunnuslause: heade sõnumite sadam
Koduleht: www.ts.ee

AS Tallinna Sadam (ingliskeelse nimega Port of Tallinn) on sadamaettevõte, millel on viis sadamat, neist kaks Tallinnas ja kolm väljaspool Tallinna. See on Baltimaade suurim sadamaettevõte.

Tallinna Sadam on aktsiaselts, mille enamusaktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile. Erinevalt Läti ja Leedu riigile kuuluvaist sadamaist tegutseb AS Tallinna Sadam, nagu mistahes muu äriühing, Äriseadustiku alusel. Juunis 2018 noteeriti Tallinna Sadama aktsiad Nasdaq Tallinna börsil.

Tallinna Sadam ei tähenda Tallinna lahe äärde jäävaid või Tallinna linna piires asuvaid sadamaid, see on äriühingu nimi.

ASi Tallinna Sadam koosseisus on viis sadamat:

Ajalugu

Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis, selle eelkäija Tallinna Merekaubasadam kuulus tootmiskoondise Eesti Merelaevandus koosseisu. Järk-järgult lisati ettevõtte koosseisu riigile kuuluvaid sadamaid. 1996. aastal muudeti riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionär on Eesti Vabariik. Sadamaettevõtte tegutseb landlordina, kaupu käitlevad ja sadamateenuseid osutavad sadamaoperaatorid.