Navigatsiooniteave

Allikas: Mereviki

Navigatsiooniteave on Veeteede Ameti väljaantav informatsioon navigatsioonitingimuste ja nende muutuste kohta veeteel. Navigatsiooniteabe hulka kuuluvad navigatsioonikaardid ja navigatsioonialased väljaanded, nagu lootsiraamatud, navigatsioonimärkide nimekirjad, teadaanded meremeestele ning navigatsioonihoiatused ja muud navigeerimiseks vajalikud väljaanded.

Allikas: Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus, jõustunud 2. jaanuaril 2011