Õõtsesummuti

Allikas: Mereviki
Passiivne gravitatsiooniline summuti1.png
Passiivne gravitatsiooniline summuti2.png
Aktiivne summuti.png

Õõtsesummuti on seade laeva õõtsumise vähendamiseks.

Eristatakse passiivseid ja aktiivseid, laeva kaldumisele vastutegutseva jõu järgi hüdrodünaamilisi, gravitatsioonilisi ja güroskoopilisi õõtsesummuteid.

Hüdrodünaamiline passiivne õõtsesummuti on kimmikiil. Passiivsete gravitatsiooniliste õõtsesummutitena kasutatakse omavahel või välisveega ühendatud pardatanke. Laeva õõtsudes liigub vesi tankides ühest pardast teise mingi kindla faasinihkega, tekitades sellega õõtsumist vähendava jõumomendi.

Aktiviseeritud gravitatsiooniliste õõtsesummutite puhul pannakse vesi pardatankide vahel liikuma automaatselt juhitavate pumpadega või reguleeritakse tanke ühendavasse õhutorusse paigaldatud klapi abil õhuvoolu, muutes sellega vee liikumise perioodi ja faasinihke optimaalseks.

Aktiivsed õõtsesummutid on laevakerest väljalükatavad ja automaatselt juhitavad rõhtroolid, mis tekitavad laeva liikumisel õõtsumist summutava vastumõju.

Güroskoopiline aktiivne õõtsesummuti on massiivne vurrstabilisaator, mida harilikult kasutatakse üksikruumide või seadmete stabiliseerimiseks. Güroskoop kuulub ka aktiivsete õõtsesummutite automaatjuhtimisseadmetesse. Õõtsesummutid võimaldavad vähendada külgõõtsumist 50-90% võrra.

Autor: Jüri Kask

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.