EVA-303

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt AMA-080)
Laeva andmed
EVA-303 Vaiblas Veldemani kai ääres 1. juunil 2012
EVA-303 Vaiblas Veldemani kai ääres 1. juunil 2012
Nimi: EVA-303 (ex AMA-080)
Lipp: Eesti
Kodusadam: Haapsalu
Reeder: Veeteede Amet
Ehitusaasta: 1998
Ehituskoht: Ähtäri, Soome
Ehitaja: Silver Veneet OY
Tüüp: mõõdistamiskaater
Üle antud: 2. november 1998
Maksumus: 730 555,64 EEK
Maksimaalne pikkus: 6,3 m
Maksimaalne laius: 2,4 m
Süvis: 0,45 m
Täielik kandevõime: 0,7 t
Kiirus: kuni 22 sõlme
Ekspluatatsioonikiirus: 2-7 sõlme
Sõidupiirkond: 1 päev
Kere materjal: alumiinium
Peamasin: Tüüp: Volvo Penta TAMD 22
Võimsus: 1 × 95,6 kW
Abimasinad: Honda 2 kW, ~230 V generaator
Laevapere: 1 laevajuht ja 1 hüdrograaf

EVA-303 on Veeteede Ameti ühetekiline ühekereline sisepäramootoriga mõõdistuskaater.

Laevajuhtimis- ja sidevahendid

EVA-303-l on järgmised laevajuhtimis- ja sidevahendid:

Mõõdistusseadmed

EVA-303-le on 2012. aastaks paigaldatud järgmised mõõdistusseadmed:

 • 400 KHz piesokomposiitanduritega (Simbia, Venemaa) 16-kanaliline AHERO lehviksonar, mõõdistatva riba laius 2 veesügavust
 • Mõõdistussagedus 32–8 KHz sõltuvalt veesügavusest, kasutusel enamasti kuni 20 m veesügavusega rannikualadel ja sisevetel
 • Güroga kombineeritud kaldeandur IXSEA OCTANS
 • Topcon Net G3 GPS seade RTK režiimis (korrektuurid saadakse reaalajas koostöös OÜ HADESega arendatud GNSS võrgu abil)
 • Helilevikukiirust arvestatakse veetemperatuuri ja vastavate tabelite abil või Valeport Midas-tüüpi profilograafiga
 • Mõõdistustarkvara Ran ja sellega ühilduv andmepuhastustarkvara AEGIR (R-süsteemid OÜ Eesti)

Ehitus ja seadmestamine

 • 15. juunil 1999 kanti riigivararegistrisse: nr. 31000089, omanik Eesti Vabariik, valdaja Teede- ja Sideministeerium, volitatud kasutaja Veeteede Amet, hüdrograafiakaater AMA-080
 • 1999 paigaldatud 200 KHz anduritega 2-kanaliline AHERO ridasonar, mõõdistatava riba laius 1,5 m, ja KVH kompass
 • 2005 Paigaldati 16-kanaliline AHERO kajalood, IXSEA OCTANS kaldeanduritega integreeritud güro
 • 10. veebruaril 2010 kantud Eesti Laevaregistrisse nr. 5R10B01, riigi haldusülesandeid täitvate laevade osasse kui hüdrograafiakaater EVA-303, kodusadam Haapsalu
 • 2010 Ashtech Z-Surveyor-tüüpi GPS seade asendati nii NAVSTARi kui GLONASSi satelliidisüsteemi kasutava Topcon Net G3 GPS seadmega, asukohamääramise korrektuuri saamiseks võeti kasutusele VRS-võrk.

Mõõdistamisi

 • 2000 mõõdistati Praaga kanal (baasiga Varnjas) ja alustati Emajõe mõõdistamist, laevajuhina töötasid hüdrograafid Heino Salandi ja Peeter Väling või EVA-319 ja EVA-321 laevajuhid Valdo Viiluste ja Kalev Ülper
 • 2001 mõõdistustööd Tallinna lahes, sh. ka Hundipea sadamas, ja Väinameres, laevajuhina hüdrograafid Heino Salandi ja Jaan Lutt
 • 2002 mõõdistustööd Emajõel, hüdroloogiliste tööde teenindamine Peipsil Eesti värava piirkonnas
 • 2003 töötas Peipsil hüdroloogiliste tööde teenindamisel, laevajuht episoodiliselt Kaido Avila
 • aprillis ja oktoobris 2004 Emajõe mõõdistamine, maist septembrini 2004 Narva jõe mõõdistamine, laevajuhtideks episoodiliselt Kaido Avila, Kalev Ülper, Toomas Kangro, Urmo Saks, baasiga Tartus ja Vasknarvas
 • 2005 mõõdistustööd Emajõel ja Narva jõel, baasiga Tartus ja Punamäel
 • 2006 Narva jõe ja veehoidla mõõdistamine, baas oli Punamäel ja Narvas Kulgu sadamas
 • 2007 Narva jõe ja veehoidla mõõdistamine (baas Narvas Kulgu sadamas), Väinameres Haapsalu Eeslahe ja Voosi kurgu mõõdistamine
 • 2008 Lämmijärve ranna-äärsete alade mõõdistamine, mõõdistustööd Hobulaiu ja Vormsi vahel
 • 2009 alustati mõõdistustöid Võrtsjärvel ja Õhne jõel
 • 2010 mõõdistustööd Võrtsjärvel ja Väikesel Emajõel
 • 2011 mõõdistustööd Võrtsjärvel ja Suurel Emajõel
 • 2012 mõõdistustööd Võrtsjärvel
 • 2013 Võrtsjärve mõõdistamine

Pilte

Allikad

 • [1] Eesti Laevaregistrid. Riigihaldusülesandeid täitvad laevad/seisuga 8.02.2013
 • [2] Veeteede Ameti Hüdrograafiaosakonna tegevust kajastavad aruanded ja muud materjalid Veeteede Ameti arhiivis ja kodulehel

Autor: Jaan Lutt