Ankruala

Allikas: Mereviki
Ankruala

Ankruala on merendusteatmikes või -kaartidel soovitatud või nõutud veeala ankurduseks reidil või mujal, kus laevad võivad ohutult seista ankrus, oodates sadamasse viimist, või sooritada vajalikke lastimistöid. Ankrukoht on kaartidel enamasti piiritlemata, aga sadamate juures on ametlikud ankrukohad piiritletud.

Ankruala võib olla eriotstarbeline, nt karantiin-ankruala, ohtliku lasti ankruala, tankerite ankruala jms.

Ankruala (ingl. Anchorage area) on täpselt kindlaks määratud ja merekaartidele eriliste tingmärkidega (INT IN 12) kantud mereala. Paikneb enamasti sadamate läheduses, reididel või muudes ankurdamiseks soodsais paikades, kus laevad saavad ohutult oodata luba sadamasse sisenemiseks või vajadusel lastida-lossida. Enamasti on ankrualad nummerdatud (INT IN 12.2) või nimelised (INT IN 12.3), mõnikord tähistatakse ankrualasid poidega või varustatakse ankrupoidega (INT IQ 40...42 ja 44). Eriotstarbelised ankrualad tähistatakse kaardil eri tingmärkidega. Ankrualal on lausmõõdistus kohustuslik.

Allikad: Merekaartide leppemärgid INT 1, Tallinn, 2001; Eesti lootsiraamat, Tallinn, 2003; Sailing Directions for Estonian Waters, Tallinn, 2003.