Merekaart

Allikas: Mereviki

Merekaart on mere või ookeani piirkonna tasapinnaline kujutis mingil kindlal geodeetilisel alusel, kindlas kartograafilises projektsioonis ja kaardimõõdus.

Merekaart võimaldab valida soodsaima laevatee ühest punktist teise, teha kaarditööd, graafilist laakimist, kontrollida ohutu meresõidu tagamiseks laeva asukohta, tutvuda enne sõitu merealaga jne.

Merekaardil on näidatud rannajoone kontuur, kalda samakõrgusjooned, mere sügavus ja samasügavusjooned, merepõhja iseloom, ohtlikud kohad, meremärgid, tuletornide ja teised silmatorkavate objektide asukohad merekaardi tingmärkides.

Merekaarte liigitatakse navigatsiooni-, abi- ja teatmekaartideks. Merekaartidel kasutatud kaardimõõt on toodud merekaardi tiitlis. NSV Liidus andis merekaarte välja Kaitseministeeriumi Navigatsiooni ja Okeanograafia Peavalitsus (kaardid sisaldasid viiekohalist admiraliteedinumbrit, mille arvud tähistasid kaardil kujutatud ookeani või merd, kaardimõõtu, mereala, kaardi järjekorranumbrit), Suurbritannias teeb seda Admiraliteedi Hüdrograafiaosakond, USA-s Ranna- ja Geodeesiatalitus.

Esimese ajaloos teada oleva merekaardi autor on kreeka astronoom, matemaatik ja geograaf Klaudios Ptolemaios (umbes 90—160), esimese praktilise merekaardi koostas Marinos Tüürosest 2. sajandil. Keskajal nimetati merekaarte portu- ehk portolaanideks. Eesti vete kohta koostas esimese merekaardi (lapikprojektsioonis) Rootsi sõjalaevastiku ülem J. Hanson 1644, esimese Mercatori projektsioonis kaardi valmistas Rootsi admiral Rosenfeld 1694. aastal. Süsteemipäraseid mõõtmistöid tegid venelased 1746—52. Esimesed venelaste tehtud merekaardid hõlmasid ala Suursaarest Naissaareni ja Naissaarest Ristnani; esimene kaardiatlas ilmus 1757. aastal. Aastatel 1922—1940 andis Kindralstaap välja merekaardi kogu Eesti territoriaalvete kohta, suuri teeneid oli selles Johann Meil. Taasiseseisvunud Eestis andis aastatel 1993—1995 merekaarte (hõlmavad ka suuri järvi) ühiselt välja Eesti Veeteede Amet ja AS Regio (esimene merekaart ilmus septembris 1993, hõlmab Pärnu ja Liivi lahte). Tänasel päeval annab navigatsioonikaarte välja Veeteede Amet.

Välislingid

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.