Asimuut

Allikas: Mereviki

Asimuut (< ar) on

1. astronoomiline asimuut, vaatluskoha astronoomilise meridiaani tasandi ja vaadeldavat taevakeha läbiva vertikaalpunkti suunast lääne poole (0—360º).

2. tõeline asimuut, astronoomilise meridiaani tasandi ja antud punkti läbiva vertikaaltasandi vaheline nurk, mida loetakse põhjapunkti suunast ida poole (0—360º).

3. geodeetiline asimuut, geodeetilise meridiaani tasandi ja antud punktis referentsellipsoidiga risti oleva tasandi vaheline nurk, mida loetakse põhjapunkti suunast ida poole (0—360º).

4. magnetiline asimuut, magnetilise meridiaani põhjapunkti suuna ja antud suuna vaheline nurk, mida loetakse kellaosuti liikumise suunas (0—360º).

Allikas: ENE, 1. kd, Tallinn 1985