Suund

Allikas: Mereviki

Suund on

1. astronoomiline suund (asimuut) ehk taevakeha asujoon silmapiirlaotuses, see on nurk vaatleja meridiaani tasandi ja vaadeldavat taevakeha läbiva püsttasandi vahel. Eristatakse astronoomilist täisring- (põhjasuunast päripäeva 0°...360°), poolring- (põhjasuunast üle ida- või läänesuuna lõunasse 0°...180°) ja veerandringsuunda (põhja- või lõunasuunast itta või läände 0°...90°).

2. tõeline suund ehk tõelise meridiaani tasandi ja maapealset punkti läbiva püsttasandi vaheline nurk, mida loetakse põhjasuunast päripäeva 0°...360° nagu tõelist peilingut.

3. magnetsuund ehk magnetmeridiaani põhjasuuna ja antud suuna vaheline nurk, mida loetakse päripäeva 0°...360°.

Autor: Enn Oja