BIMCO

Allikas: Mereviki
BIMCO peakorter

BIMCO (The Baltic and International Maritime Council - Balti ja Rahvusvaheline Merendusnõukogu) on suurim valitsusväline laevaomanike, brokerite ja merekaubandusorganisatsioonide ühendus.

Ajalugu

BIMCO asutati 1905. aastal Kopenhaagenis, kus asub organisatsiooni peakorter ka praegu. 1927. aastani kandis ühendus nimetust Lääne- ja Valge Mere Konverents, 1985. aastani Balti ja Rahvusvaheline Merekonverents.

Käesoleval ajal on BIMCO liikmeid 121 riigist.

Alates juunist 2017 on BIMCO presidendiks valitud Anastasios Papagiannopoulos, Kreeka laevandusettevõtte Common Progress tegevjuht.

Eesmärk

BIMCO põhieesmärk on informeerda oma ülemaailmset liikmeskonda muutustest merekaubanduses, edendada häid äritavasid, välmida ja ühtlustada mereveolepingute tüüpvorme jm dokumentatsiooni, püüd luua välisriikide laevadele soodsamaid sadamas viibimise tingimusi, korraldada merenduskogukonnale üle maailma erinevaid koolitusprogramme.

Autor: Jüri Kask

Allikad

MerLe