Eesti Meremees

Allikas: Mereviki

Eesti Meremees oli Eesti Merelaevanduse aastail 1950-1953 ja 1957-1962 ilmunud ametkondlik ajaleht. Samanimeline väljaanne ilmus ka Rootsis.

Eesti Merelaevanduse ajaleht

Eesti Merelaevanduse ajalehe esimene number ilmus 21. juulil 1950. Samal 1950. aastal hakkas ilmuma ka venekeelne ajaleht Estonski Morjak.

Väljaandja: Eesti Riikliku Merelaevanduse Valitsus, Poliitosakond ja Meretranspordi Tööliste Ametiühingu Vabariiklik Komitee (1950-1953).

Iseseisvas Eestis

Aastail 1989-1991 ilmunud Eesti Merelaevanduse ajalehe Eesti Meremees ilmumine jätkus 1992. aastal teise väljaandjaga ja nimega Meremees, hiljem ajakirjana Meremees.

Rootsis

Nime Eesti Meremees kandis samuti aastail 1950-1974 Stockholmis ilmunud Eesti Meremeeste Unioni bülletään. Seda rotaprintväljaannet koostasid 1950. aastail Nikolai Metslov ja Voldemar Kures.[1] Kokku ilmus Eesti Meremeest 59 numbrit, trükiarv oli ca 550. Seda jagati tasuta uniooni liikmeile.[2]

Viited

Raamatukogude ühiskataloog ESTER - Eesti Meremees (Tallinn)

Raamatukogude ühiskataloog ESTER - Eesti Meremees (Stockholm)

  1. Voldemar Kures. Seitsme lukuga suletud raamat. II köide, Tartu 2006 ja III köide, Tartu 2007
  2. Tiit Made. Rootsis Nõukogude saatkonnas. Tallinn, 2016