Eesti Rannavalve

Allikas: Mereviki
Eesti Rannavalve
Tüüp: Veeteede Ameti struktuuriüksus
Nimi teistes keeltes: Estonian Coast Guard
Asutatud: 1991
Asutajad: Eesti Veeteede Amet
Juht: Kalle Pedak
Peakorter: Tallinn
Valdkonnad: MRCC, patrullteenistus, merepääste, mererostuse tõrje
Tegutsemispiirkonnad: Eesti territoriaalmeri
Töökeel(ed): eesti
Emaorganisatsioon: Eesti Veeteede Amet
Lõpetatud: 1995

Eesti Rannavalve oli Veeteede Ameti struktuuriüksus aastail 1991-1995. Selle ülesanne oli merepääste, sh merepääste koordinatsioonikeskuse (MRCC Tallinn) korraldamine, merereostuse tõrje ja meresõiduohutusalaste rikkumiste ärahoidmine Eesti territoriaalvetes (patrullimine).[1]

Tsiviilrannavalve loomisel tugineti suures osas Rootsi Rannavalve eeskujule ja Rootsist saadud koolitusele.

MRCC Tallinn

Merepääste koordinatsioonikeskus MRCC alustas tööd 1. jaanuaril 1993 Tallinnas aadressil Viru 9 Teede- ja Sideministeeriumi majas. Ööpäevaringne valve oli mehitatud kaptenitega. Eesti Rannavalve töö lõpetamisel läks MRCC Tallinn tegevus üle Piirivalveametile, senine merepääste koordinatsioonikeskus jätkas tööd Veeteede Ameti koordinatsioonikeskusena.

Laevad

Oma esimese laeva EVA-003 sai rannavalve talvel 1992, esimese rannavalve jaoks ehitatud uue laeva EVA 009 sügisel 1993. Tegevuse lõpuks oli Eesti Rannavalve käsutuses 6 rannavalvelaeva ja 2 kaatrit[2] Laevad olid tumesinise kere ja valge pealisehitisega, vööris riigilaevale viitavad valged triibud ja pardamaalinguna suurte tähtedega Coast Guard. Korstnamärk oli Veeteede Ameti tollane logo - ristatud mustad ankrud.

Galerii

Likvideerimine

Eesti Rannavalve likvideerimisel aprillis 1995 jaotati selle tsiviilteenistuse üleanded nii, et merepääste ja patrull-laevad anti üle poolsõjaväelisele Piirivalveametile ning reostustõrje ja aeglane EVA 003 Mereinspektsioonile.

Viited

  1. Rein Einbergi käsikiri
  2. Eesti Laevaregister. Tallinn, 1995