Eesti mereala

Allikas: Mereviki

Eesti mereala on Eesti sisemeri, territoriaalmeri ja majandusvöönd.

Allikas: Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus(Riigi Teataja I, 22. detsember 2010, 1, jõustus 2. jaanuaril 2011)