Majandusvöönd

Allikas: Mereviki

Majandusvöönd on territoriaalmerega piirnev rannariigile kuuluv merevöönd, mille laius võib olla kuni 200 meremiili territoriaalmere lähtejoonest.

Majandusvööndis kehtivad vaba laevasõidu õigus ja ülelennuõigus ning allveekaablite ja torujuhtmete paigaldamise vabadus. Rannariigil on majandusvööndis eesõigus mere elusvarule ning ainuõigus kasutada merepõhjas lasuvaid loodusrikkusi ja rajada tehissaari.

Majandusvöönd on reguleeritud ÜRO mereõiguse konventsiooniga (UNCLOS).

Kirjandus

  • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Mereõiguse konventsioon (UNCLOS). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Veeteede Amet
  • Heiki Lindpere. Kaasaegne rahvusvaheline mereõigus. Tallinn, 2003
MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.