ECDIS

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt Elektronkaartide kuvamise ja teabe süsteem)
ECDISe ekraanipilt

ECDIS on elektronkaartide kuva ja informatsiooni süsteem.

Läbi aegade on meremehel tulnud leida vastus küsimusele „Kus minu laev siis tegelikult asub?” Sellele küsimusele vastuse leidmiseks on kasutatud laeva asukoha määramiseks taevakehi, kaldale püstitatud tuletorne, -paake, kirikutorne, raadioseadmeid, mille abil saadud asujooned kanti paberkaardile. Nii saavutati võimalus hinnata laeva teekonna ohutust sellel ajahetkel ja kogu teekonna kestel. Laeva asukoha määramise meetodite rakendamine võttis palju aega ja võis sisaldada mitmeid vigu ja mis kõige olulisem: alati oli laeva asukoht “laeva taga”. Avamerel seilamisel polnudki sellest suurt ohtu, kuid asi muutus kriitiliseks rannasõidus ja eriti sõitmisel kitsustes.

Elektronkaartide ja satelliitnavigatsiooni süstemide kasutamine võimaldab laevajuhil jälgida laeva asukohta reaalajas. Selliselt saadud laeva asukoht on suurusjärgu võrra täpsem. Elektronkaartide süsteem võimaldab integreerida laevajuhile vajalikke teisi andmeid (nt laeva kiirus, meresügavus, radariandmete kuvamine jm). Süsteem sisaldab samuti navigaatori hoiatamist potentsiaalsete ohuolukordade tekkimisest.

Elektronkaartide kuvamise ja informatsiooni süsteem on navigatsiooniinfo süsteem, mis koos adekvaatse varuseadmega vastab SOLAS konventsioonis ja selle täienduste reeglites V/19 ja V/27 esitatud nõuetele korrigeeritud kaardi osas, mis toob esile selekteeritult elektronkaartide süsteemis sisalduva informatsiooni koos laeva asukoha informatsiooniga navigatsioonisensorilt, aitamaks meremeest teekonna planeerimisel ja teekonna seirel ning vajaduse korral täiendava navigeerimist puudutava informatsiooni kuvamisel (Resolution MSC.232(82).

Elektron-navigatsioonikaart (ENC) tähendab sellist andmestikku, mis on standardiseeritud sisult, struktuurilt ja vormingult ja mis on riigi valitsuse või tunnustatud hüdrograafiatalituse või asjakohase riigiorgani väljaanne kasutamiseks elektronkaartide kuva ja informatsiooni süsteemides. ENC sisaldab kogu kaardistatud informatsiooni, mis on vajalik ohutuks navigeerimiseks. ENC võib sisaldada täiendvat informatsiooni muudest allikatest.

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni otsuse kohaselt lähevad kõik rahvusvahelisi reise tegevad laevad paberkaartidelt üle elektronkaartide kasutamisele aastail 2012-2018.

Autor: Peko Piiber