Laevajuht

Allikas: Mereviki

Laevajuht on erialase kvalifikatsiooniga meresõiduspetsialist, kelle tööülesandeks on laeva juhtimine, laeva vahiteenistuse organiseerimine ja pidamine ning inimelude ja varade säilitamise tagamine laevas nii riiklike kui ka rahvusvaheliste tehniliste, sotsiaalsete ning juriidiliste vahenditega.[1]

Eestis antakse välja järgmisi laevajuhi meresõidudiplomeid ja kutsetunnistusi:[2]

 • Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistus
 • Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus
 • Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistus
 • Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom
 • Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom
 • 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom
 • Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom
 • Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom
 • 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom
 • 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplom

Enne laeva kogumahutavusel põhinevale diplomeerimise korrale üleminekut anti laevajuhtidele pärast kõrg- või keskastme merekooli lõpetamist ja vastavat merepraktikat kaug- või lähisõidutüürimehe või kaug- või lähisõidukapteni diplom.[3]

Viited

 1. Kutsestandard Laevajuht III, IV. Kutsekoda, 2004. (24.06.2018)
 2. Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord. Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määrus nr 96. – RT I, 23.01.2018, 3.
 3. Mereleksikon / Juhtivtoimetaja O. Luhaveer. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996. ISBN 5899000376