Geograafilised koordinaadid

Allikas: Mereviki

Geograafilised koordinaadid on maapinnapunkti nurkkoordinaadid.

Geograafiline laius on nurk referentsellipsoidi või geoidi normaali ja ekvatoriaaltasandi vahel ekvaatorist põhja või lõuna suunas 0°-90° (põhjalaius ja lõunalaius).

Geograafiline pikkus on kahetahuline nurk algmeridiaani ja antud punkti meridiaantasandi vahel, mõõdetakse algmeridiaanist ida või lääne suunas 0°-180° (idapikkus ja läänepikkus).

Geograafilised koordinaadid võttis teadaolevalt esmakordselt kasutusele II saj e.m.a. elanud kreeka astronoom Hipparchos.