Hädasignaalid

Allikas: Mereviki

Hädasignaalid on signaalid, mis näitavad, et neid andev laev on hädaohus ning vajab abi.

Hädasignaalid määrab Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja[1] lisa IV (muudatused jõustunud 1. detsembril 2009).[2]

Eraldi või üheaegselt kasutatakse järgmisi hädasignaale:

 • umbes minutiliste vahedega korduvad kahuri- või muud paugud;
 • mis tahes udusignaalseadmega antav pidev heli;
 • lühikeste ajavahedega ükshaaval väljalastavad, punaseid tähti väljapaiskavad raketid või lõhkekehad;
 • mis tahes signaalimisviisil edastatav signaal, mis koosneb kombinatsioonist … - - - … (SOS) morsetähestikus;
 • raadiotelefoni teel edastatav signaal, mis koosneb sõnast Mayday;
 • rahvusvahelise signaalkoodi hädasignaal NC;
 • neljakandilisest lipust ja selle all või kohal paiknevast kerast või kerasarnasest esemest koosnev signaal;
 • leegid laeval (nagu põlev tõrva- või õlitünn vms);
 • punast värvi langevarjurakett või säratuli;
 • oranž suitsusignaal;
 • külgedele väljasirutatud käte aeglane ja korduv tõstmine ja langetamine;
 • digitaal-selektiivse väljakutse (DSC) abil saadetud hädakutsung, mida edastatakse:
  • VHF kanalil 70 või
  • MF/HF sagedustel 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz või 16804,5 kHz;
 • laeva Inmarsat’i või muu mobiilse satelliitsideteenuse osutaja maapealse laevajaama kaudu laevalt kaldale edastatav hädakutsung;
 • avariiraadiopoidelt edastavad signaalid;
 • raadiosidesüsteemide, sealhulgas päästevahendite radartransponderite teel edastatavad heakskiidetud signaalid.

Neid signaale ja muid signaale, mida võib segi ajada eespool nimetatud signaalidega, on keelatud kasutada või näidata muul otstarbel kui hädaolukorrast ja abivajadusest teadaandmiseks.

Tähelepanu tuleb pöörata rahvusvahelise signaalkoodi ning rahvusvahelise lennunduse ning mereotsingute ja -pääste käsiraamatu III köite asjakohastele osadele ja järgmistele signaalidele:

 • oranži värvi kangas, millel on kas must ruut ja ring või muu asjakohane märk (õhust tuvastamiseks);
 • värvilaik vees.

Viited

 1. Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon. Vastu võetud 19. oktoobril 1972. – RT II 2005, 19, 64
 2. 1972. aasta rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni IV lisa muudatused. Vastu võetud 29. novembril 2007. – RT II, 10.11.2015, 1