Helisignaalid

Allikas: Mereviki

Helisignaalid on laeva helisignaalseadmetega antavad signaalid, mida näeb ette „Rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri – 1972”.

Helisignaalid jagunevad manööverdus- ja hoiatussignaalideks, signaalideks piiratud nähtavuse korral, tähelepanusignaalideks ja hädasignaalideks.

Manööverdussignaalid

Kui laevad on üksteisele nähtavad, peab reeglitega lubatud manöövreid teostav laev andma

 • ühe lühikese heli, kui ta muudab oma kurssi paremale
 • kaks lühikest heli, kui muudab oma kurssi vasakule
 • kolm lühikest heli, kui tema käiturid töötavad täiskäigul tagasi

Manööverdussignaalid möödasõidul

 • Kui laevad on üksteisele nähtavad sõidul kitsustes või faarvaatris, peab teisest laevast vasakult poolt mööda sõita kavatsev laev andma signaali, mis koosneb kahest pikast ja kahest lühikesest helist.
 • Kui möödasõit on kavatsetud paremalt poolt, siis peab signaal koosnema kahest pikast ja ühest lühikesest helist.
 • Laev, millest kavatsetakse mööda sõita, peab oma nõusoleku väljendama signaaliga, mis koosneb ühest pikast, ühest lühikesest, ühest pikast ja ühest lühikesest helist.
 • Kui üksteisele nähtavad laevad lähenevad teineteisele ja üks laev ei saa aru teise laeva kavatsusest, tuleb kahtleval laeval anda signaal, mis koosneb viiest lühikesest helist.

Signaalid piiratud nähtavuse korral

 • Piiratud nähtavuse korral peab vees edasi liikuv laev andma iga 2 minuti järel ühe pika heli.
 • Käigus olev, aga vee suhtes mitte edasi liikuv laev, peab andma iga 2 minuti järel kaks teineteisele järgnevat pikka heli vahega 2 sekundit.
 • Juhitavuse kaotanud laev peab andma iga 2 minuti järel signaali, mis koosneb ühest pikast ja kahest lühikesest helist.
 • Pukseeritav laev peab andma iga 2 minuti järel signaali, mis koosneb ühest pikast ja kolmest lühikesest helist.
 • Ankrus seisev laev peab iga minuti järel 5 sekundi jooksul helistama pidevalt signaalkella ja võib lisaks anda signaali, mis koosneb ühest lühikesest, ühest pikast ja ühest lühikesest helist.
 • Kui lootsilaev on lootsivahis, võib ta anda lisaks neljast lühikesest helist koosneva tunnussignaali.

Tähelepanusignaalid

Kui on vaja äratada teise laeva tähelpanu, võib laev anda helisignaali, mida ei ole võimalik segi ajada muude eeskirjas ettenähtud helidega.

Hädasignaalid

Hädaolukorda ja vajadust abi järele tähendab heli, mis koosneb minutiliste vaheaegadega antud kahuripaukudest või muudest paukudest.

Autor: Roland Leit

Allikas: Rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri – 1972